0301 150001Volgens de laatste kwartaalrapportage van CROW en advocatenkantoor Severijn Hulshof heeft het adviescentrum het jaar 2017 afgesloten met een totaal aantal behandelde vragen en klachten van 99, een lichte stijging ten opzichte van 2016 (95). 

Advocaat Joost Haest vindt het jammer dat er nog veel onbekendheid is met de dienstverlening van het ACA. Ook is vaak niet bekend dat de dienstverlening voor de leden van de aangesloten organisaties (MKB INFRA en VHG) gratis is. Maar ook voor opdrachtgevers is deze gratis. De deskundige hulp van het ACA kan erg helpen bij moeilijke kwesties waar verschil van mening over is gerezen. Maar vaak gaat het ook gewoon om de interpretatie van de spelregels.

0301 300002

Joost Haest

Een ander signaal is dat opdrachtgevers het soms niet prettig vinden dat anoniem wordt geklaagd via het ACA. Zij zouden liever zien dat klager zelf bij de Nota van Inlichtingen vragen stelt. Daarbij wordt soms uit het oog verloren dat van die mogelijkheid ook al gebruik is gemaakt maar men daar niet mee is opgeschoten. Dit moet de bedrijven zeker niet weerhouden van het inschakelen van het ACA omdat er kennelijk behoefte is aan een deskundig en onpartijdig oordeel.

Clusterverbod genegeerd: gemeente op de vingers getikt
Clusterverbod genegeerd: gemeente op de vingers getikt  Clusteren ofwel het samenvoegen van opdrachten en het niet verdelen in percelen bij aanbestedingen is al heel lang een doorn in het oog van MKB-partijen, die daardoor worden benadeeld. Het is ook een veelgehoorde klacht bij Adviescentrum Aanbestedingen Grond, Wegen en Groen (ACA GWG). 

Lees meer

MKB INFRA, VHG en CROW verlengen de samenwerking
MKB INFRA, VHG en CROW verlengen de samenwerking op het gebied van helpdesk voor het Adviescentrum Aanbestedingen 'Grond, Wegen en Groen', kortweg ACA GWG. In een nieuwe samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd hoe dit in zijn werk gaat.

Lees meer

Jaarbericht 2020 ACA GWG verschenen
Jaarbericht 2020 ACA GWG: “trend zet door: het aantal klachten neemt af, complexiteit neemt toe!” Het aantal klachten over aanbestedingen neemt nog steeds af. Vijf jaar terug zaten we op 120 vragen om advies of klachten, dat aantal neemt geleidelijk af, nu zitten we op zo’n 65 klachten op jaarbasis.

Lees meer

Brochure

ACA GWG brochure1 small
Bekijk onze brochure hier.

Meldlijn

  •  088 - 69 61 300