Bomen snoeien klimmend 300Het Adviescentrum Aanbestedingen GWW (ACA GWW) behandelde in 2016 95 vragen. Dat zijn er evenveel als in 2015. Opnieuw constateert ACA GWW dat de complexiteit van de vragen toeneemt. Bijvoorbeeld over ondeugdelijke motiveringen. Ook het clusteren van werkzaamheden en het verschuiven van risico’s is een bron van frustratie voor MKB-bedrijven. 90% van de aan ACA GWW voorgelegde vragen waren inhoudelijk zo complex, dat deze door een jurist beoordeeld moesten worden. In 2015 was dat 75%.

“Inschrijvers benaderen ons met vragen waarbij je steeds meer ziet dat de aanbestedende dienst al heeft voorzien dat haar leidraad of eisen tot discussie gaat leiden”, vertelt ACA GWW-voorzitter Gert Peek. “Door een specifieke motivering wordt geprobeerd om die discussie op voorhand al het eigen voordeel te beslechten of de drang om vragen te stellen op voorhand te temperen. Een goed voorbeeld daarvan is het verschuiven van risico’s naar de aannemer met een motivering waarom dat gebeurt. Bij een rammelende of simpelweg ondeugdelijke motivering wordt aan de bel getrokken bij AC GWW. Probleem bij dit soort vragen is dat de aanbestedende dienst welbewust een keuze gemaakt heeft, en daar veelal niet vanaf wil wijken, ook niet na een inhoudelijke reactie van ACA GWW.”

Frustratie en onvrede
ACA GWW ziet een aantal vaker terugkerende onderwerpen die MKB-bedrijven frustreren. Het gaat dan vooral om het clusteren van werkzaamheden, te hoge referentie-eisen, het verschuiven van risico’s en ook het (bewust) proberen te ontduiken van aanbestedingsregels in het voordeel van grote bedrijven. Ook constateert de vraagbaak dat er meer vragen binnen komen die betrekking hebben op de fase na de precontractuele fase. “Dat zijn dan inschrijvers met vragen over hun individuele inschrijving”, aldus de heer Peek. “Men meent dan bijvoorbeeld dat de beoordeling van de kwaliteitsdocumenten niet deugt, dat men vindt dat de inschrijving ten onrechte ongeldig is verklaard of dat het werk ten onrechte aan een concurrent is gegund. Daaruit valt af te leiden dat er toch meer onvrede begint te ontstaan bij inschrijvers ten aanzien van de uitslagen en dat inschrijvers weer wat mondiger durven te zijn. Op dergelijke vragen ná aanbesteding kan ACA GWW op basis van haar statuten echter geen antwoord geven, omdat die vragen gaan over individuele belangen. ACA GWW beantwoordt alleen vragen die zien op de fase vóór aanbesteding en betrekking hebben op het algemeen belang”.

Download het persbericht als pdf.

Over ACA GWW
ACA GWW is al 15 jaar dé vraagbaak voor advies bij aanbestedingen in de gww- en groene sector. Dragende organisaties zijn MKB Infra en Branchevereniging VHG. Jaarlijks ondersteunen de adviseurs zowel inschrijvers als aanbesteders bij vragen in de precontractuele fase van het aanbestedingsproces. Voor de uitvoering van de dienstverlening steunt ACA GWW op CROW en voor de advisering op Severijn Hulshof Advocaten.

Eerstelijns vragen worden behandeld door CROW, een onafhankelijke kennisorganisatie die zich onder meer bezighoudt met aanbestedingen en contracten. Vragen die juridisch complexer zijn stuurt CROW door naar Severijn Hulshof Advocaten voor advies (in 2016 ongeveer 90% van de vragen). Brieven en klachten worden altijd namens ACA GWW verzonden, zonder vermelding van de naam van de bezwaarmaker. Anonimiteit is dus verzekerd voor wie bezwaar maakt.

Clusterverbod genegeerd: gemeente op de vingers getikt
Clusterverbod genegeerd: gemeente op de vingers getikt  Clusteren ofwel het samenvoegen van opdrachten en het niet verdelen in percelen bij aanbestedingen is al heel lang een doorn in het oog van MKB-partijen, die daardoor worden benadeeld. Het is ook een veelgehoorde klacht bij Adviescentrum Aanbestedingen Grond, Wegen en Groen (ACA GWG). 

Lees meer

MKB INFRA, VHG en CROW verlengen de samenwerking
MKB INFRA, VHG en CROW verlengen de samenwerking op het gebied van helpdesk voor het Adviescentrum Aanbestedingen 'Grond, Wegen en Groen', kortweg ACA GWG. In een nieuwe samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd hoe dit in zijn werk gaat.

Lees meer

Jaarbericht 2020 ACA GWG verschenen
Jaarbericht 2020 ACA GWG: “trend zet door: het aantal klachten neemt af, complexiteit neemt toe!” Het aantal klachten over aanbestedingen neemt nog steeds af. Vijf jaar terug zaten we op 120 vragen om advies of klachten, dat aantal neemt geleidelijk af, nu zitten we op zo’n 65 klachten op jaarbasis.

Lees meer

Brochure

ACA GWG brochure1 small
Bekijk onze brochure hier.

Meldlijn

  •  088 - 69 61 300