Het ACA GWG stelt zich tot doel u zo goed mogelijk van dienst te zijn met:

Snelle actie
Wanneer u uw vraag stelt, per telefoon of per email, wordt deze, gelet op de tijdsdruk in een aanbestedingsprocedure, direct in behandeling genomen. Het streven is bij uw melding al aan te geven wat en in welke tijdsspanne u van ACA GWG kunt verwachten.

Korte lijnen en deskundig aanspreekpunt
Het centrale meldpunt van het ACA GWG staat in directe verbinding met terzake kundigen. Zij kennen de sector en begrijpen uw problematiek. Zij zijn bekend met en hebben kennis van en ervaring met specifieke bouwregelgeving, RAW - systematiek en dergelijke.

Voeling met de sector
De sector wordt steeds meer bepaald door allerlei wetten en regels. De branches zijn voortdurend in ontwikkeling, zowel op technisch vlak als qua regelgeving. Het adviescentrum is van deze zaken goed op de hoogte. Door contacten met de brancheorganisaties in de sectoren infrastructuur, groenvoorziening en bestrating, kunnen veelvuldig gesignaleerde problemen of vragen op een onafhankelijke wijze aan de orde worden gesteld en daar waar mogelijk worden vertaald naar beleid.

Laagdrempelig
Al bijna een decennium lang vervult het ACA GWG in de precontractuele fase van het bouwproces een belangrijke en nuttige rol. De activiteiten van het adviesorgaan vinden hun oorsprong in de individuele dienstverlening die vanuit brancheorganisaties in de grond-, weg- en waterbouw is opgezet. Correcte toepassing van de geldende aanbestedingswet- en regelgeving stond en staat daarbij voorop. Voor leden van de bij de vereniging ACA GWG aangesloten brancheorganisaties is het stellen van vragen welke betrekking hebben op de precontractuele fase gratis. Belangrijk uitgangspunt bij de werkzaamheden is bovendien het voorkomen van geschillen door in een vroegtijdig stadium onjuistheden/onduidelijkheden in het aanbestedingsproces ter discussie te stellen. Om die reden kunnen ook aanbestedende diensten kosteloos een beroep doen op het ACA GWG.

Direct een vraag stellen? Neem contact op!

Brochure

ACA GWG brochure1 small
Bekijk onze brochure hier.

Meldlijn

  • 0318 – 544905